ธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดย่อม

ธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดย่อม Sme ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprise 3 คำแรกเป็นคำคุ้นเคยตั้งแต่เด็ก แปลง่ายๆ คำหลักจึงอยู่ที่คำว่า Enterprise ซึ่งคำนี้แปลได้หลายความหมาย เช่น ความกล้าได้กล้าเสีย ความกล้าเสี่ยง โครงการที่เสี่ยง หรือบริษัท ก็ได้ ความหมายคล้ายกับคำว่า affair, venture, business, company, firm “ธุรกิจ sme” มีลักษณะเป็นธุรกิจขนาดย่อมถึงธุรกิจขนาดกลาง ที่ดำเนินการโดยเจ้าของเอง มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ และมีพนักงานจำนวนไม่มาก ทั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์วัดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดเกณฑ์วัดเรื่องธุรกิจที่เข้าข่ายเป็น “ธุรกิจ sme” ไว้ว่า ต้องเป็นธุรกิจประเภทที่ 1.ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท มีคนทำงานไม่เกิน 200 คน 2.เป็นกิจการค้าส่ง ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาท มีคนทำงานไม่เกิน 50…