บริการจดทะเบียนพาณิชย์

โดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานวิชาชีพและ การบริการลูกค้า เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

บริษัทจำกัด (Limited Company) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ตงลงเข้าร่วมทุนโดยกำหนดทุนออกเป็นหุ้น รวมถึงกำหนดมูลค่าหุ้นไว้ด้วย ใช้คำนำหน้าว่า “บริษัท” และคำว่า “จำกัด” ต่อท้ายชื่อ

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทำความตกลงกันในเรื่องสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ไว้ก่อนให้ชัดเจน

จดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นคือหลักฐานทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าของเรา ทำให้ลูกค้าของเรานั้นสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและการบริการของเราจริงๆ

บริการรับทำบัญชีราคาถูก !

โดยมุ่งเน้นคุณภาพของงานวิชาชีพและการบริการลูกค้าอย่างสูงสุด เราเป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการด้านบัญชีทุกประเภท บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร บริการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร บริการตรวจสอบบัญชี บริการรับจดทะเบียนธุรกิจ บริการจัดทำเงินเดือนและบริหารงานประกันสังคม

บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร

จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
จัดทำบัญชีและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท
จัดทำหนังสือหารือและเป็นตัวแทนติดต่อกรมสรรพากร
ที่ปรึกษาด้านบัญชีและวางแผนภาษี

บริการรับตรวจสอบบัญชีโดยCPA

ตรวจสอบบัญชีภายใน (Internal Audit)
จัดทำงบการเงิน เพื่อรายงานฐานะการเงินของบริษัท
วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อวิเคราะห์สถานะของบริษัท
จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อวางแผนการเงินของบริษัท
จัดทำและยื่นแบบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

บริการวางระบบบัญชีแบบครบวงจร

วางระบบบัญชีใหม่
วางระบบบัญชีในกิจการที่ตั้งขึ้นใหม่
วางระบบบัญชีใหม่ ในกิจการที่ตั้งขึ้นมานานแล้ว
วางระบบบัญชีเพื่อขยายให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

บริการจัดทำเงินเดือนและประกันสังคม

คำนวณเงินเดือน-ค่าแรง ตามระเบียบข้อบังคับ คำนวณเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทำรายงานเงินเดือนประจำงวดและรายงานสรุปค่าใช้จ่าย จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม จัดทำรายงานการหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเทภ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด *** ฟรีตรายางบริษัท , จองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ ***

บริการดี ราคาถูก

การบริหารจัดการธุรกิจของคุณด้วยบริการที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ บริการจัดหาพนักงานบัญชี และนอกจากนี้ ทีมงานของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีอย่างเต็มใจ

จดทะเบียนการค้าพร้อมรับทำบัญชี สนใจติดต่อเราที่นี่ >>>

เราให้บริการและการบริหารจัดการธุรกิจของคุณด้วยบริการที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ รวดเร็วทันใจ

Manage your business with the best service & quality

บริหารจัดการธุรกิจของคุณด้วยบริการที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ!

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชี?

ราคาไม่แพง

Cal100

การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

ลดความกังวลในเรื่องภาษี

Audit100

การทำบัญชีจะยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน … ลดความกังวลในเรื่องภาษี เพราะสำนักงานบัญชีสามารถทำงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ประหยัดเวลา

Com100

เพราะสำนักงานบัญชีสามารถทำงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้อง. ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี.

สามารถไว้วางใจในงานบัญชี และอื่นๆ

File100

สามารถไว้วางใจในงานบัญชี และอื่นๆ เพื่อที่จะได้นำเวลาที่เหลือ ไปบริหารงาน บริหารองค์กร ให้ดียิ่งขึ้นไปได้

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ที่นี่ !